mariusz kędzierski

Slide background
Kancelaria Notarialna
w Legnicy

Notariusz
Mariusz Kędzierski

Ponad 30 lat doświadczenia...

 • umowa sprzedaży,
 • umowa darowizny,
 • umowa zamiany,
 • umowa dożywocia,
 • umowa przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie,
 • umowa spółki,
 • testament,
 • ustanowienie służebności gruntowej lub osobistej,
 • pełnomocnictwo,
 • ustanowienie hipoteki ,
 • protokół.

 

Oprócz aktów notarialnych dokonuję  również  poświadczeń dziedziczenia, poświadczeń dokumentów i własnoręcznych podpisów.

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość dokonania przeze mnie czynności notarialnej poza siedzibą Kancelarii Notarialnej znajdującej się w Legnicy, np. w domu, szpitalu i siedzibie osoby prawnej.

Na mojej stronie lub przez bezpośredni kontakt telefoniczny można uzyskać wszystkie niezbędne informacje potrzebne do sporządzenia aktu notarialnego lub innej czynności notarialnej oraz poznać pełne koszty usługi notarialnej (wynagrodzenia notariusza, opłat sądowych, należnych podatków).

 

"Jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniam zgodnie z prawem i sumieniem, dochowując tajemnicy państwowej i zawodowej, w postępowaniu swym kieruję się zasadami godności, honoru i uczciwości."

Mariusz Kędzierski

 

Siedziba mojej Kancelarii Notarialnej znajduje się w Legnicy, przy ulicy Wojska Polskiego 2.

 

Z pełnym zakresem usług Kancelarii Notarialnej w Legnicy można zapoznać się w zakładce czynności notarialne. Niezbędne dokumenty i formularze znajdują się w zakładce dokumenty. Koszty usługi notarialnej opisane są w zakładce opłaty. Dane kontaktowe, adres, telefon, e-mail i inne widnieją w zakładce kontakt. Przydatne linki, np. do ksiąg wieczystych, map geodezyjnych, do urzędów i innych instytucji są dostępne w zakładce linki.

 

Copyright by Mariusz Kędzierski

Kancelaria Notarialna Legnica 2018