32

32

Umowy majątkowe małżeńskie

Na podstawie umowy majątkowej małżeńskiej małżonkowie mogą ukształtować swoje stosunki majątkowe w sposób odmienny niż przewidziana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wspólność ustawowa.

Mogą oni:

  • rozszerzyć wspólność ustawową na przedmioty, które dotychczas stanowiły ich majątki osobiste,
  • ograniczyć wspólność ustawową, wyłączając z niej przedmioty dotychczas taką wspólnością objęte,
  • ustanowić rozdzielność majątkową, w której każdy z małżonków dysponuje osobnym majątkiem,
  • ustanowić rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków, gdzie dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego majątku po zawarciu umowy majątkowej; po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonek, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka, może żądać wyrównania dorobków przez zapłatę lub przeniesienie prawa.

Dokumenty

 

Opłaty

Wysokość taksy notarialnej za sporządzenie umowy majątkowej małżeńskiej wynosi maksymalnie 400,- zł.

Uwaga! Do powyższych opłat należy doliczyć koszt sporządzenia wypisów aktu oraz 23% podatku VAT. Więcej o opłatach na podstronie Opłaty

Umowy majątkowe małżeńskie

Na podstawie umowy majątkowej małżeńskiej małżonkowie mogą ukształtować swoje stosunki majątkowe w sposób odmienny niż przewidziana w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wspólność ustawowa.

Mogą oni:

  • rozszerzyć wspólność ustawową na przedmioty, które dotychczas stanowiły ich majątki osobiste,
  • ograniczyć wspólność ustawową, wyłączając z niej przedmioty dotychczas taką wspólnością objęte,
  • ustanowić rozdzielność majątkową, w której każdy z małżonków dysponuje osobnym majątkiem,
  • ustanowić rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków, gdzie dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego majątku po zawarciu umowy majątkowej; po ustaniu rozdzielności majątkowej małżonek, którego dorobek jest mniejszy niż dorobek drugiego małżonka, może żądać wyrównania dorobków przez zapłatę lub przeniesienie prawa.

Dokumenty

 

Opłaty

Wysokość taksy notarialnej za sporządzenie umowy majątkowej małżeńskiej wynosi maksymalnie 400,- zł.

Uwaga! Do powyższych opłat należy doliczyć koszt sporządzenia wypisów aktu oraz 23% podatku VAT. Więcej o opłatach na podstronie Opłaty

Wszelkie prawa zastrzeżone ©   Kancelaria Notarialna w Legnicy – notariusz Mariusz Kędzierski

Profesjonalna obsługa w zakresie dokonywania czynności notarialnych.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©
Kancelaria Notarialna
w Legnicy
Notariusz Mariusz Kędzierski

Profesjonalna obsługa w zakresie dokonywania czynności notarialnych.

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny

Projekt i wykonanie: WIT