300 min

300 min

Opłaty

Całkowita wysokość opłat, którą strona czynności, a zazwyczaj strona nabywająca zapłaci u notariusza jest zależna od wartości rynkowej przedmiotu czynności notarialnej, czyli ceny sprzedaży, wartości darowizny z wyjątkiem czynności, dla których podano w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości stałe stawki opłat. Wartość rynkową nieruchomości ustala często strona zbywająca na podstawie średnich cen nieruchomości w określonej okolicy podawanych w mediach.

Zanim zadzwonisz do notariusza z prośbą o wyliczenie opłat, ustal cenę rynkową zbywanej lub nabywanej nieruchomości w oparciu o średnie ceny obowiązujące w twojej okolicy. Takie informacje często podawane są w prasie, Internecie oraz telewizji. Nie ma konieczności sporządzania operatu szacunkowego (wyceny nieruchomości) przez rzeczoznawcę majątkowego, aby podać cenę rynkową nieruchomości.

Notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych - od czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego, dlatego też, gdy sprzedawana jest nieruchomość na rynku wtórnym (stare nieruchomości) do kwoty, którą należy zapłacić u notariusza doliczany jest podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% ceny transakcji.
Jeśli nabycie nieruchomości dokonywane jest na rynku pierwotnym (zakup od developera) w cenę wliczony jest podatek VAT a w związku z powyższym, sprzedaż nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Notariusz zobowiązany jest uzależnić dokonanie czynności od uprzedniego zapłacenia podatku przed lub po podpisaniu aktu notarialnego.

 • Nabywając nieruchomość na rynku wtórnym trzeba będzie zapłacić 2% podatku.
 • Nabywając nieruchomość na rynku pierwotnym nie trzeba płacić podatku, gdyż w cenę nabycia wliczony jest podatek VAT.

 

Obowiązek podatkowy odnośnie podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży:

 1. przy umowie sprzedaży - na kupującym,
 2. przy umowie zamiany - na stronach czynności,
 3. przy umowie darowizny - na obdarowanym,
 4. przy umowie o dział spadku lub o zniesienie współwłasności - na podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności,
 5. przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności - na użytkowniku lub nabywającym prawo służebności,
 6. przy ustanowieniu hipoteki - na składającym oświadczenia woli o ustanowieniu hipoteki.

Gdy dla nieruchomości będącej przedmiotem aktu notarialnego prowadzona jest księga wieczysta, notariusz zobowiązany jest w umowie zawrzeć wniosek do sądu o zmianę wpisów w księdze wieczystej. Za zmianę wpisów pobierana jest przez notariusza opłata sądowa, która następnie przekazywana jest na konto sądu.

Zawarcie w akcie notarialnym wniosku do sądu, może wiązać się z pobraniem przez notariusza od nabywcy nieruchomości, taksy za przesłanie wypisu aktu do sądu w wysokości do 200 zł netto.

Strony aktu notarialnego składają podpisy na oryginale umowy. Oryginał aktu pozostaje w kancelarii notariusza sporządzającego akt, a strony aktu otrzymują wypisy. Standardowo sporządzane jest od pięciu do sześciu wypisów, za które nabywca uiszcza opłatę w wysokości 6 zł netto za każdą stronę formatu A4. Wypisy otrzymują strony aktu, sąd prowadzący księgę wieczystą, geodezja lokalna i wojewódzka oraz urząd skarbowy.

 

Wypisy aktu notarialnego wydawane są stronom, które go podpisały w dowolnej ilości nawet po kilku latach od daty zawarcia aktu. Wydanie odpisu wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty.

 

 

 

 

Opłaty

Całkowita wysokość opłat, którą strona czynności, a zazwyczaj strona nabywająca zapłaci u notariusza jest zależna od wartości rynkowej przedmiotu czynności notarialnej, czyli ceny sprzedaży, wartości darowizny z wyjątkiem czynności, dla których podano w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości stałe stawki opłat. Wartość rynkową nieruchomości ustala często strona zbywająca na podstawie średnich cen nieruchomości w określonej okolicy podawanych w mediach.

Zanim zadzwonisz do notariusza z prośbą o wyliczenie opłat, ustal cenę rynkową zbywanej lub nabywanej nieruchomości w oparciu o średnie ceny obowiązujące w twojej okolicy. Takie informacje często podawane są w prasie, Internecie oraz telewizji. Nie ma konieczności sporządzania operatu szacunkowego (wyceny nieruchomości) przez rzeczoznawcę majątkowego, aby podać cenę rynkową nieruchomości.

Notariusze są płatnikami podatku od czynności cywilnoprawnych - od czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego, dlatego też, gdy sprzedawana jest nieruchomość na rynku wtórnym (stare nieruchomości) do kwoty, którą należy zapłacić u notariusza doliczany jest podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% ceny transakcji.
Jeśli nabycie nieruchomości dokonywane jest na rynku pierwotnym (zakup od developera) w cenę wliczony jest podatek VAT a w związku z powyższym, sprzedaż nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Notariusz zobowiązany jest uzależnić dokonanie czynności od uprzedniego zapłacenia podatku przed lub po podpisaniu aktu notarialnego.

 • Nabywając nieruchomość na rynku wtórnym trzeba będzie zapłacić 2% podatku.
 • Nabywając nieruchomość na rynku pierwotnym nie trzeba płacić podatku, gdyż w cenę nabycia wliczony jest podatek VAT.

 

Obowiązek podatkowy odnośnie podatku od czynności cywilnoprawnych ciąży:

 1. przy umowie sprzedaży - na kupującym,
 2. przy umowie zamiany - na stronach czynności,
 3. przy umowie darowizny - na obdarowanym,
 4. przy umowie o dział spadku lub o zniesienie współwłasności - na podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności,
 5. przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności - na użytkowniku lub nabywającym prawo służebności,
 6. przy ustanowieniu hipoteki - na składającym oświadczenia woli o ustanowieniu hipoteki.

Gdy dla nieruchomości będącej przedmiotem aktu notarialnego prowadzona jest księga wieczysta, notariusz zobowiązany jest w umowie zawrzeć wniosek do sądu o zmianę wpisów w księdze wieczystej. Za zmianę wpisów pobierana jest przez notariusza opłata sądowa, która następnie przekazywana jest na konto sądu.

Zawarcie w akcie notarialnym wniosku do sądu, może wiązać się z pobraniem przez notariusza od nabywcy nieruchomości, taksy za przesłanie wypisu aktu do sądu w wysokości do 200 zł netto.

Strony aktu notarialnego składają podpisy na oryginale umowy. Oryginał aktu pozostaje w kancelarii notariusza sporządzającego akt, a strony aktu otrzymują wypisy. Standardowo sporządzane jest od pięciu do sześciu wypisów, za które nabywca uiszcza opłatę w wysokości 6 zł netto za każdą stronę formatu A4. Wypisy otrzymują strony aktu, sąd prowadzący księgę wieczystą, geodezja lokalna i wojewódzka oraz urząd skarbowy.

 

Wypisy aktu notarialnego wydawane są stronom, które go podpisały w dowolnej ilości nawet po kilku latach od daty zawarcia aktu. Wydanie odpisu wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty.

 

 

 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone ©   Kancelaria Notarialna w Legnicy – notariusz Mariusz Kędzierski

Profesjonalna obsługa w zakresie dokonywania czynności notarialnych.

Wszelkie prawa zastrzeżone ©
Kancelaria Notarialna
w Legnicy
Notariusz Mariusz Kędzierski

Profesjonalna obsługa w zakresie dokonywania czynności notarialnych.

Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny

Projekt i wykonanie: WIT